--> ENERGO-MONT - usługi elektroenergetyczne
Dążenia naszego przedsiębiorstwa:
Naszym zadaniem jest osiągnięcie najwyższych umiejętności i gotowości technicznej pozwalających na spełnienie wysokich wymagań jakościowych naszych klientów przy najpełniejszym wykorzystaniu nowoczesnych metod montażu, urządzeń technicznych i umiejętności zatrudnionych pracowników oraz racjonalizacji kosztów zapewniających rozwój naszego przedsiębiorstwa.
Zobowiązanie kierownictwa:
Wyznaczyliśmy sobie następujące cele polityki jakości:
Wprowadziliśmy i będziemy doskonalić system zapewnienia jakości oparty o normę ISO 9000:2000 zapewniający organizowanie i nadzorowanie naszych działań w zakresie montażu urządzeń i instalacji elektro-energetycznych. System obejmuje wszystkie stanowiska pracy w przedsiębiorstwie.
Usługi:
Aby nasze usługi były:
› wykonane profesjonalnie i najwyższej jakości,
› zgodnie ze zleconą dokumentacją ,
› spełniające obowiązujące normy,
› spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
Będziemy:
› wdrażać nowoczesne rozwiązanie technologiczne,
› spełniać coraz wyższe wymagania jakościowe usług elektromontażowych,
› systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników,
› doskonalić środowisko pracy zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
› dostosowywać systemy zapewnienia jakości z poddostawcami,
› dobierać poddostawców według jakości, niezawodności i kosztów
Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest stosowanie zasad określonych w Księdze Jakości oraz reguł i sposobów postępowania zawartych w procedurach i instrukcjach systemowych.