--> ENERGO-MONT - usługi elektroenergetyczne
Przedsiębiorstwo wykonuje prace energetyczne w zakresie:
› budowy linii SN i nm
› budowy stacji transformatorowych
› budowy oświetlenia ulicznego
› budowy instalacji elektrycznych i odgromowych